Η Βουλιμία (boulimia nervosa), ή άλλως αδηφαγία, είναι μία διατροφική διαταραχή εννέα φορές πιο πιθανή στις γυναίκες, και συνήθως άμεσα σχετιζόμενη με κατάθλιψη. Έχει ποικίλες βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς, όπως αφυδάτωση, οισοφαγίτιδα, δυσκοιλιότητα, έλκη, διάβρωση σμάλτου οδόντων ή διόγκωση των σιελογόνων αδένων. Τα δύο πιο κύρια χαρακτηριστικά της βουλιμίας είναι:

  • Η άμετρη κατανάλωση ποσοτήτων φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενη από προσπάθειες για την απαλλαγή των θερμίδων που καταναλώθηκαν, είτε με εμετό, διουρητικά ή υπερβολική άσκηση.
  • Η κατάθλιψη ή άλλου είδους συναισθηματική διαταραχή ή και υπερβολικό άγχος σε σχέση με μη-πάσχοντες.