Το τμήμα της Ψυχολογικής Υποστήριξης του Nutricenter επιδιώκει την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές στη διατροφική τους συμπεριφορά. Με την παρουσία καταρτισμένου προσωπικού και τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου επιδιώκεται μεταξύ των άλλων:

  • Τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων σχετικά με το μέγεθος και το σχήμα του σώματος
  • Εκπαίδευση στην αυτοπαρατήρηση και στις στρατηγικές αυτοελέγχου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων που συνδέονται με τη λήψη τροφής
  • Διαχείριση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας π.χ. καταθλιπτική διάθεση

Στόχος μας αποτελεί η προσπάθεια υιοθέτησης από πλευράς του ατόμου μιας ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των συναισθηματικών του αναγκών προκειμένου να αποκτήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.